podcast, Yleinen

Mitä on eettinen monisuhteisuus?

Mikä ero on monisuhteisuudella ja polyamorialla? Millaisia ovat monisuhteisten kokemukset sote-alan palveluista?

nita

Varovaisten arvioiden mukaan Suomessa 1-2 % väestöstä elää monisuhteisessa suhteessa tai perhemuodossa

Sosionomi, sosiaalipsykologi ja seksuaaliterapeutti Nita Taivalojan Pro-Gradu työ: Oikeus näkyä, kuulua ja olla olemassa : Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin – tulos kertoi, että monisuhteisia palvellaan kirjavasti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asia on tärkeä sillä yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa perhesuhteiden perusteella. 

Millaisia pelkoja ja huolia polyperheillä on? Liittyykö monisuhteisuuteen aina seksi vai voiko esimerkiksi aseksuaali olla monisuhteinen? Miten monisuhteista tehdään eettisesti kestäviä, millaisista asioista sovitaan?  Mitä on ihmissuhde-anarkia? Kuuluuko swingaus monisuhteisuuteen? Mikä on mononormatiivisuus? 

Kuuntele myös positiiviset esimerkit siitä, kuinka monisuhteisuudesta voi kertoa sote-alan ammattilaisille. Nita myös antaa vinkkejä siihen, kuinka seksologian alan ammattilaiset voivat huomioda monisuhteiset paremmin.

Toimittajana Sari Hälinen

Kuuntele podcast iTunesissa tai Spotifyssa.

Polyamoria-opas sote-alan ammattilaisille.

Iina Gummeruksen Pro-Gradutyö: Rakkautta ilman rajoja? : Polyamoria diskursiivisen tutkimuksen kohteena.

Polyamoria.fi sivusto pyrkii olemaan vertaistukiympäristö ja tietolähde polyamorisesti ja muulla tavoin monisuhteisesti eläville ihmisille ja ihmisryhmille, heidän läheisilleen ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Seta.fi artikkeli pari- ja monisuhteista.

Lue YLE:n artikkeli parinvaihdosta.

Katso YLE aamu-tv:n jakso monisuhteisuudesta.

Polyamoria -monisuhteisuusyhdistys on suomennuttanut polyamorian klassikon, vuonna 2015 ilmestyneen More Than Two -kirjan. Nimellä Kahta kauniimmin julkaistu suomennos helpottaa polyamoriasta puhumista suomeksi.

Joko kuuntelit:

Nuorten seksuaalikasvatus

Seksilelut kuuluvat kaikille

Kinkysta voimavaroja elämään

Lasten seksuaalikasvatus

Asiaa aseksuaalisuudesta

Nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta

Addiktiivinen seksikäyttäytyminen

Ajankohtaista tietoa hivistä

Seksuaalisuus ja tantra

Mitä on eheyttäminen

Asiantuntijoiden vinkit parempaan seksiin, Osmo Kontula kertoo NACS konferenssin historiasta. Äänessä myös Nacs 2018 konferenssin pääpuhujan Jame Pfausin puhetta seksuaalisesta halusta.

 

podcast, seksologia, Yleinen

Kinkystä voimavaroja elämään

Sisältövaroitus, puhetta seksuaalisesta traumasta, sen hoitamisesta kinkyllä ja ihmisistä, jotka voivat tehdä kinky-ympäristössä seksuaaliväkivaltaa.

Fantasioiden, mieltymysten ja fetissien maailma on rajaton. Ihminen voi kiihottua monenlaisista asioista. Mieltymysten kohteet eivät ole valintakysymyksiä, eivätkä kenenkään ulkopuolisen määriteltävissä. Jokaisen seksuaalisuus on omanlaisensa ja mistä tahansa on lupa kiihottua.Yhteiskunnassa on kuitenkin sääntöjä, jotka vaikuttavat varsinaiseen seksikäyttäymiseen; esimerkiksi toisia, itseään tai ympäristöä ei saa vahingoittaa. (Lähde http://www.sexpo.fi)

Mitä on kinky ja kuinka se määritellään? Kuka kinkyilee ja miksi? Millaisia kinkyn eri muotoja on olemassa, onko meistä jokainen oikeasti vähän kinky? Johtuuko kinky traumasta? Pitäisikö kinkystä puhua seksuaalikasvatuksessa?

johanna_tommi

Johanna Pohtinen on väitöskirjatutkija. Johannan tutkii työssään kinky-yhteisöä. Podcastissa kuulet millaista tutkimusta hän tekee, millaisia merkityksiä kinky antaa ihmisille kuulet myös kinky kinky-yhteisöön liittyvää kritiikkiä.

Tommi Paalanen on Sexpo säätiön toiminnanjohtaja. Tommi kouluttaa muun muassa ammattilaisia moninaisesta seksistä sekä seksuaalikulttuureista.

Kuuntele Rakkaudella seksologinen seura -podcast jakso kinkystä:

Lue Tiina Mannisen blogikirjoitus: Kinkytietoinen seksuaalineuvoja – työkaluja seksologian ammattilaiselle. 

Toimittajana Sari Hälinen

Tutustu aiheeseen lisää:

Tiia Forsström, Jouni Forsström BDSM-AAPINEN

Ortmann, Sprott: Sexual outsiders.

Laldera Raven: Power circuits, polyamory in a power dynamic.

Lue Johanna Pohtisen artikkeli: ”Kinky seksuaalisuus arkisena ja arjesta irrottavan ilmiönä” Seksologisen seuran aikakauskirjasta tästä.

Seuraa väitöskirjatutkimuksen etenemistä ja lue artikkeleita Johanna Pohtisen nettisivuilta.

Katso YLE Areenasta ohjelma: Sex & Sånt: Sidontaleikit ja BDSM-talo

Elokuva: Koirat eivät käytä housuja.

Lue Antroblogi.fi nettisivujen artikkeli: Kotona kinky-yhteisössä

Mistä asiasta sinä haluaisit kuulla? Voit ehdottaa vieraita ja aiheita esimerkiksi Seksologisen Seuran Facebook sivujen kautta.

Musiikki: Matti Paalanen – http://mattipaalanen.bandcamp.com
https://audiojungle.net/user/driving/portfolio
https://www.facebook.com/mattipaalanencomposer/
http://youtube.com/mattipaalanencelticmusicepicmusic

Joko kuuntelit:

Kinkystä voimavaroja elämään

Eettinen monisuhteisuus

Seksilelut kuuluvat kaikille

Nuorten seksuaalikasvatus

Lasten seksuaalikasvatus

Asiaa aseksuaalisuudesta

Nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta

Addiktiivinen seksikäyttäytyminen

Ajankohtaista tietoa hivistä

Seksuaalisuus ja tantra

Mitä on eheyttäminen

Asiantuntijoiden vinkit parempaan seksiin,  Osmo Kontula kertoo NACS konferenssin historiasta. Äänessä myös Nacs 2018 konferenssin pääpuhujan James Pfausin puhetta seksuaalisesta halusta.

 

Yleinen

Blogi: Kinkytietoinen seksuaalineuvoja – työkaluja seksologian ammattilaiselle

Tämä blogitestin on kirjoittanut Tiina Manninen, joka on tehnyt seksuaalineuvojakoulutuksen lopputyönsä kinkytietoisesta seksuaalineuvonnasta.

_________________________________________________________

Kinky on sateenvarjokäsite, joka kuvaa normatiivisen seksuaalisuuden ympärille miellettyjä seksuaalisuuksia ja mieltymyksiä. Kinkyllä viitataan usein sadomasokismiin (SM / BDSM), jolla tarkoitetaan kipuun, vallankäyttöön ja rajoittamiseen liittyvää toimintaa. Kinkyyn liitetään myös ekshibitionismi, voyerismi, iällä leikitteleminen ja fetisismi. Seksuaalisuuden lisäksi käsitteellä voidaan viitata mieltymyksiin, identiteettiin, elämäntapaan, työhön, ihmissuhteeseen, harrastukseen, ilmiöön, osakulttuureihin tai yhteisöihin.

Kinkyyn liitetään edelleen vanhentuneen ja patologisoivan tutkimustiedon tuottamia ennakkoluuloja ja leimoja, jotka jatkuvasti kasvava seksologinen tutkimus on osoittanut aiheettomiksi. Ennakkoluulot voivat heijastua asennoitumisessa kinkyä kohtaan, ja tulla esiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyssä kinkyksi identifioituvien tai kinkyjä mieltymyksiä omaavien asiakkaiden kanssa. Aiemmin opittu tieto ja ennakkoluulot voivat myös herättää epävarmuutta siitä, kuinka erottaa hyvinvoiva seksuaalisuus mahdollisesta hyvinvointia heikentävästä toiminnasta. 

Käsittelin seksuaalineuvojaopintojeni syventävässä työssä kinkyn seksuaalisuuden ulottuvuuksia ja millaisia piirteitä aiheeseen voi liittyä seksuaalineuvonnan näkökulmasta. Kinkystä puhuttaessa ammattilaisia on tutkimusten mukaan mietityttänyt kinkyn toiminnan erottaminen asiakasta vahingoittavasta toiminnasta. Työni tavoitteena olikin vastata tähän tarpeeseen, purkaa virheellisiä ennakkoluuloja ja löytää työvälineitä hyvinvointia mahdollisesti heikentävän toiminnan erottamiseen suostumuksellisesta ja turvallisesta toiminnasta. 

Millainen on kinkytietoinen ammattilainen?

Seksuaalisuudesta keskusteltaessa käymme aina samanaikaisesti keskustelua arvojemme, asenteidemme ja oletustemme kanssa, joiden kohtaaminen ja tiedostaminen mahdollistaa yhdenvertaisen ja arvostavan asiakaskohtaamisen. Tutkimuksissa myös kinkytietoisen osaamisen kulmakiviksi nostettiin ammattilaisen henkilökohtaisten asenteiden, tuntemusten ja oman osaamisen (SAR) sekä omien lähtökohtien kriittinen tarkastelu. Henkilökohtaisen tarkastelun lisäksi ymmärrys seksuaalisuuden ja identiteettien moninaisuudesta sekä identiteettien sosiaalisesta vaikutuksesta voi tukea asiakkaan kohtaamista ja tämän tilanteen ymmärtämistä. 

Tutkimuksissa tuotiin esiin luvan antamisen ja normalisoinnin merkitys, jolloin ammattilainen on suhtautumisessaan kannustava ja myönteinen, eikä tuomitse tai patologisoi asiakkaan mieltymyksiä. Asiakkaat olivat toivoneet ammattilaisilta kiinnostusta, avoimuutta ja myönteistä suhtautumista aihetta kohtaan sekä halua oppia lisää esiin tuodusta asiasta. Ammattilaisilta toivottiin ymmärrystä kinkyn toiminnan fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen turvallisuuden ja suostumuksellisuuden huomioivista SSC- / RACK-periaatteista (Safe, Sane, Consensual / Risk-Aware Consensual Kink) sekä kannustavaa asennetta kinkyä kohtaan. Neuvontaan tulemisen syynä voi kuitenkin olla mikä tahansa seksuaalisuuteen liittyvä asia, jolla on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Asiakkaat olivatkin kokeneet hyödylliseksi, kun käynnillä ei keskitytty kinkyyn seksuaalisuuteen, ellei asiakas kokenut siihen liittyviä asioita käynnin kannalta keskeisiksi. 

Millaisia asioita seksuaalineuvoja voi huomioida?

Neuvontaan tullessaan asiakas voi kaivata tilaa keskustella omasta seksuaalisuudestaan sekä tietoa aiheeseen liittyvistä asioista. Neuvojan antaessa asiakkaalle mahdollisuuden tulla kuulluksi turvallisessa ympäristössä, hän voi tukea ja kannustaa asiakasta omannäköisen seksuaalisuuden toteuttamiseen. Aiheeseen ja yhteisöihin vasta tutustuva asiakas voi kaivata tietoa esimerkiksi yhteisöistä ja omien mieltymysten yleisyydestä. Neuvojalla onkin mahdollisuus antaa asiakkaalle tietoa tämän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ja pysähtyä asiakkaan kysymysten äärelle. Asiakkaan kanssa voidaan kartoittaa tämän tietämystä erilaisista toimintatavoista ja niiden toteuttamisesta sekä vaikutuksista asiakkaan hyvinvointiin. Moninaisemman porno- ja mediakuvaston lisääntyessä neuvoja voi myös lainata seksuaalikasvattajan saappaita ja tuoda asiallista tietoa sellaisen kuvaston rinnalle, joka voi jättää huomioimatta keskeisiä asioita turvallisuudesta, neuvottelusta ja suostumuksesta. 

Kinkyyn seksuaalisuuteen voi liittyä myös kipeitä tunteita ja kokemuksia: häpeää, stigmatisointia tai sisäistettyä kinkofobiaa, jotka voivat tuottaa vähemmistöstressin kokemusta ja heikentää asiakkaan hyvinvointia. Asiakas voi myös kokea tarvetta peitellä omaa seksuaalisuuttaan (olla kaapissa), joka voi aiheuttaa huolta, stressiä tai pelkoa paljastumisesta. Yhtenä tärkeänä teemana kirjallisuudessa nostettiin esiin kinky-yhteisöt, joihin kuuluminen tai joiden ulkopuolella oleminen voi myös herättää kysymyksiä ja erilaisia tunteita. Yhteisöihin liittymiseen tai löytämiseen voi liittyä erilaisia haasteita esimerkiksi queeriksi identifioituvilla tai vamman kanssa elävillä henkilöillä. Näiden mietteiden äärellä neuvoja voi olla kanssakulkijana ja asiakkaan tukena, pohtien yhdessä erilaisia mahdollisuuksia tilanteeseen. 

Asiakkaan huolen tai haasteen liittyessä kinkyyn seksuaalisuuteen voidaan tarkastella, mitä kinky merkitsee asiakkaalle tämän elämässä, identiteetissä, ihmissuhteissa, arjessa ja hyvinvoinnissa, ja kuinka asiakas pääsee toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan arjessaan. Asiakkaiden ja yhteisön joukossa voi esiintyä hyvinvointiin vaikuttavaa traumataustaa, ihmissuhdehaasteita tai mielenterveyden häiriöitä muiden ihmisryhmien tavoin, mutta tämän ei nähdä olevan este kinkyn seksuaalisuuden toteuttamiselle, kun toiminnan osapuolet ovat tietoisia asiasta. Seksuaalisuuden toteuttaminen voi olla myös merkittävä voimavara näissä tilanteissa. Jos asiakas kuitenkin kokee seksuaalisuuden toteuttamisen heikentävän omaa tai toisen hyvinvointia, voidaan esimerkiksi pohtia, millaisiin tarpeisiin toiminta pyrkii vastaamaan, liittyykö seksuaalisuuden toteuttamiseen pakonomaisia piirteitä tai liittyykö siihen mahdollisia arvoristiriitoja. Haastavaa tilannetta voidaan tarkastella myös suostumuksen näkökulmasta: miten suostumuksen ilmaiseminen onnistuu tai pystyykö henkilö ilmaisemaan sen luotettavasti? Tilanteisiin tai ihmissuhteisiin voi myös liittyä piittaamattomuutta suostumuksesta, henkisestä, emotionaalisesta tai fyysisestä turvallisuudesta ja toisen kunnioittamisesta, joka voi heijastua asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kirjallisuuden antamista tulokulmista ja ohjenuorista huolimatta jokainen asiakas ansaitsee tulla kohdatuksi itsenään, yksilöllisistä tarpeistaan ja omasta tilanteestaan käsin. 

Teksti pohjautuu seksuaalineuvojaopintojeni esseeseen Kinky seksuaalisuus ja kinkytietoinen seksuaalineuvonta. Herättikö kirjoitus kysymyksiä tai mietityttikö joku näkökulma? Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä osoitteeseen seksuaalineuvojatm@gmail.com.

Ahtola, A. Forsström, T. Paalanen, T. 2019. Nautinnon aika. Sexpon seksuaalipoliittinen ohjelma. Riika: Into kustannus Oy.

Dunkley C., Brotto, L. 2018. Clinical Considerations in treating BDSM practitioners. Journal of Sex & Marital Therapy 2018, Vol 0, No O, 1-12.

Easton, D. 2010. Cultural Competence with BDSM lifestyles. Teoksessa ed by: Moon, L. Counselling Ideologies – Queer challenges to heteronormativity. 2010. s. 219-231. London, UK, Routledge. 

Jozifkova, E. 2013. Consensual sadomasochistic sex (BDSM): The roots, the risks, and the distinctions between BDSM and violence. Current Psychiatry Reports,15(9),1–8.doi:10.1007/s11920-013-0392-1

Kleinplatz, P., Moser, C. 2007. Is SM pathological? Teoksessa: Langridge, D., Barker, M-J. 2007. Safe, Sane, Consensual. Contemporary perspectives on sadomasochism. s. 61-68. New York: Palgrave, McMillan. 

Matheson, K., Cross, P. 2006. Understanding sadomasochism – An empirical experimentation of four perspectives. Journal of Homosexuality 50(2- 

3):133-66

Moser, C. 2006. Demystifying alternative sexual behaviors. Sexuality, Reproduction and Menopause, 4(2), 86–90. 

Newmahr, S. 2011. Playing on the Edge. Sadomasochism, risk and intimacy. United States of America: Indiana University Press.

Nichols, M. 2006. Psychotherapeutic Issues with “Kinky” Clients, Journal of Homosexuality, 50:2-3, 281-300.

Paasonen, S. 2018. Many Splendored Things. London. Goldsmith Press.

Pillai-Friedman, S., Pollitt, J.L., Castaldo, A. 2015. Becoming kink-aware – a necessity for sexuality professionals. Sexual and Relationship Therapy, 2015 Vol. 30, No. 2, 196-210.

Pohtinen, J. 2012. Ei yhtä arkista kuin maksalaatikko – Kinky seksuaalisuus ja arki. Kansantieteen Pro Gradu. Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. 

Shahbaz, C., Chirinos, P. 2016. Becoming a Kink Aware Therapist. New York: Routledge; 1 edition. 

Silva, A. 2015. Through pain, more gain? A survey into the psychosocial benefits of sadomasochism. Master’s thesis. Department of Psychology – Faculty of Social Sciences. University of Oslo.

podcast, seksologia, Yleinen

Seksilelut kuuluvat kaikille

Hyvää maailman seksuaaliterveyspäivää. 

Maailman seksuaaliterveyspäivää vietetään  4. syyskuuta. Tällä kertaa Rakkaudella Suomen seksologinen seura-podcastissa syvennytään seksilelujen maailmaan yhdessä Kaalimato.com seksuaaliterapeutin Annukka Lavikaisen kanssa.

annukka_l

Maailman seksuaaliterveyspäivän teemana on seksuaalikasvatus.

Tämän kertaisessa jaksossa mietimme muun muassa voisiko koulujen seksuaalikasvatusvatuksen tunneilla hyödyntää seksivälineitä? Onko seksilelujen ostamiselle jokin ikäraja? Millaiset ovat seksivälineiden trendit? Millaisia välineitä seksikaupat tarjoavat parien kommunikoinnin parantamiseen?

Oletko jo tutustunut Kaalimato.comin tekemiin kyselytutkimuksiin, jossa selvitetään suomalaisten seksikäyttäytymistä. Lue Annukan vinkit siihen, miten seksivälineet voivat auttaa erilaisista seksiin liittyvistä haasteista kärsiviä, artikkeliin pääset tästä.

Podcastin toimittajana on Sari Hälinen, Seksologisen seuran hallituksen jäsen, authorized sexual educator and health promotor(NACS), seksuaaliterapeutti.

Muistathan, voit kuunnella podcastia myös iTunesista ja Spotifysta.

Oletko jo tutustunut Kaalimato.comin tekemiin kyselytutkimuksiin, jossa selvitetään suomalaisten seksikäyttäytymistä, seksivälineitä ja asenteita.

Lue Annukan vinkkejä siihen, kuinka seksivälineet voivat auttaa erilaisista seksiin liittyvistä haasteista kärsiviä, lue artikkeli tästä.

Oletko jo tutustunut muihin jaksoihimme kuten nuorille suunnattu seksuaalikasvatus. Kuinka tantran avulla voi vahvistaa seksuaalisuutta tai mitä on addiktiivinen seksikäyttäytyminen?

Musiikki: Matti Paalanen – http://mattipaalanen.bandcamp.com
https://audiojungle.net/user/driving/portfolio
https://www.facebook.com/mattipaalanencomposer/
http://youtube.com/mattipaalanencelticmusicepicmusic

Joko kuuntelit:

Eettinen monisuhteisuus

Kinkystä voimavaroja elämään

Lasten seksuaalikasvatus

Asiaa aseksuaalisuudesta

Addiktiivinen seksikäyttäytyminen

Ajankohtaista tietoa hivistä

Seksuaalisuus ja tantra

Nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta

Mitä on eheyttäminen

Nuorten seksuaalikasvatus

Asiantuntijoiden vinkit parempaan seksiin, Osmo Kontula kertoo NACS konferenssin historiasta. Äänessä myös Nacs 2018 konferenssin pääpuhujan Jame Pfausin puhetta seksuaalisesta halusta.

seksologia, Yleinen

Seksivälineistä on apua moneen vaivaan

UUTUUS, transnaisille suunnattu seksilelu. Perfect Fit Buck-Off on maailman ensimmäinen masturbaattori, joka on suunnattu erityisesti transmiehille. Tämä pieni, pehmeä kuppi asetetaan vartalosi tuntoherkimmälle kohdalle, jossa se stimuloi sinua jokaisella ylösalaisin suuntautuvalla liikkeellään.

Seuraavassa Annukan kirjoittama teksti seksivälineistä.

Seksivälineiden käyttöön ei tarvitse liittyä seksielämään ja seksuaalisuuteen liittyviä haasteita ja hankaluuksia. Seksivälineet voivat olla osa toimivaa ja hyvää seksielämää.

Seksivälineet edesauttavat ylläpitämään parisuhteen seksissä sekä sooloseksissä monipuolisuutta, jännittävyyttä, uutuutta, riittävää stimulaatiota ja nautinnollisuutta. Parisuhteen seksissä yksi haasteista on seksielämän rutinoitumisen ehkäiseminen ja seksin monipuolisuuden ylläpitäminen, sekä riittävän nautinnollinen seksi molemmille.

Kaalimato.com:in teettämän kyselytutkimuksen mukaan 42% suomalaisista turvautuu seksissä kumppanin kanssa harmittavan usein samoihin rutiineihin. 46% vastaajista kaipaa seksielämään monipuolisuutta. Seksivälineillä, eroottisilla asuilla, liukuvoiteilla ja hierontaöljyillä saadaan parisuhteen seksiin sekä sooloseksiin uusia ideoita, monipuolisuutta, lisästimulaatiota, hauskuutta ja leikkiä. Toisaalta seksivälineiden ja eroottisten asujen avulla voidaan toteuttaa fantasioita ja fetissejä.

Nuoret voivat tutustua seksivälineiden avulla turvallisesti sooloseksissä saatuun seksuaaliseen nautintoon. Seksivälineet voivat toimia nuorilla välineinä tutustua omaan vartaloon ja sen toimintaan. Liukuvoide ensimmäisessä yhdynnässä voi vähentää kipua ja se suojaa myös kondomin rikkoutumiselta. Seksivälineiden avulla voidaan toteuttaa seksuaalikasvatusta ja ehkäisyneuvontaa. Ne voivat auttaa nuorta tutustumaan myös intiimialueiden anatomiaan.

Ikääntyvillä henkilöillä seksivälineet ja liukuvoiteet tuovat lisästimulaatiota, mahdollistavat yhdyntöjä ja seksuaalisia nautinnon kokemuksia ja voivat vähentää kipuja.

Seksivälineet toimivat myös seksin apuvälineinä avustetussa seksissä, ne voivat korvata osin seksuaalitoimintoja ja ne mahdollistavat seksuaalisen nautinnon kokemuksia, yhdyntöjä ja orgasmeja silloin, kun tällä alueella on ongelmia.

Naisilla vibraattorin käytön on todettu olevan lähes poikkeuksetta positiivisessa yhteydessä seksuaaliseen haluun, kiihottumiseen, kostumiseen, orgasmin saamiseen ja kivuttomuuteen. Myös miehet ovat kokeneet vibraattorin käytön positiiviseksi. Liukuvoiteen käytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia naisten seksuaalitoimintoihin.

”Kliinisesti vibraattoreita voidaan suositella anorgasmian hoitoon, kiihottumishäiriön hoitoon, ja esim. syövän hoidon jälkitilaan.” Piha, Juhana https://www.seksuaaliterveysklinikka.fi

sex-3261250_1920

Seksivälineet erilaisissa sairauksissa, ennalta ehkäisyssä ja toimenpiteiden jälkihoidossa

Sairauksien yhteydessä on tärkeää tehdä hoitavan lääkärin kanssa konsultaatiota.

Tuntopuutokset; sähköllä toimivat seksivälineet ja stimulaattorit. Imevät klitoriskiihottimet, korkealla taajuudella värisevät kiihottimet. Erityisesti miehille suunnatut penispumppu, penisrengas ja erektiotuki voivat edesauttaa onnistunutta yhdyntää, joko yhdistettynä erektiolääkkeeseen tai ilman sitä. Tyhjiöpumppua ja kiristysrengasta voidaan käyttää lähes kaiken tyyppisissä erektiohäiriöissä. Positiivisia tuloksia on raportoitu mm. erektiokyvyn säilyttämisessä korkean riskin potilailla (esim. diabetes), peniksen pituuden säilyttämisessä ja verenkierron ylläpitämisessä eturauhasen poiston jälkeen, Peyronin taudin yhteydessä ja mikropeniksen hoidossa.

Selkäydinvammaisille miehille penispumppu, penisrengas, vibraattori, liukuvoide. Vibraattorin värinän on todettu olevan paras ärsyke siittimen tuntohermopäätteille. Vibraattorista voivat hyötyä ne henkilöt, joilla vamma on osittainen tai täydellinen ja joissa tuntoraja on navan kohdalla tai ylempänä.

Asentotyynyt liikuntarajoitteisille, varrelliset hieromalaitteet, miehille edes-takaista tai pumppaavaa liikettä tekevät masturbaattorit ja koneet.

Hierontaöljyt, liukuvoiteet; Koskettamiseen, hieromiseen, yhdyntään, seksivälineiden kanssa (kts. soveltuvuus kondomin ja seksivälineiden kanssa). Makuliukuvoiteet suuseksiin. Orgasmivoiteet lisäävätintiimialueiden verenkiertoa ja lisäävät kosketusherkkyyttä. Lämmittävillä ja viilentävillä hierontaöljyillä sekä liukuvoiteilla voidaan saada aikaan uudenlaisia tuntemuksia ja aistikokemuksia.

Emättimen kuivuus; Liukuvoiteet, kosteutta ylläpitävät tuotteet

Kommunikaation tukemiseen; Pelit, kortit

Diabetes; Mies voi kokeilla penispumppua ja penisrengasta erektiohäiriön hoidossa. Erilaiset liukuvoiteet, vibraattori ja kiihottimet voivat auttaa heikentyneiden tuntoaistimusten herättämisessä ja orgasmivaikeuksissa.

Aivoverenkiertohäiriöt; Penispumpusta ja penisrenkaasta voi olla apua erektiohäiriön hoidossa. Liukuvoide, hierontaöljy, klitoriskiihotin ja vibraattori voivat auttaa tuntopuutosten, spastisuuden ja orgasmivaikeuksien helpottamiseen ja hoitoon. Keinovagina- tai anus voi helpottaa itsetyydytyksen toteuttamista sekä erilaiset tyynyt, tuet ja tuolit voivat auttaa rakasteluasennossa pysymistä. Itsetyydytystä sekä naisilla että miehillä voi helpottaa sähkökäyttöinen kone, johon voidaan yhdistää sauva tai keinovagina.

Gynekologiset syövät; Gynekologisissa syövissä paikallinen sädehoito aiheuttaa limakalvojen vaurioitumisen ja arpeutumisen myötä emättimen kuroutumista. Tätä voidaan ehkäistä emättimen dilatoinnilla eli laajentamisella, joko yhdynnän, sormen, tekopeniksen tai hieromasauvan avulla. Tällöin on suositeltavaa käyttää liukuvoidetta.

Naisten orgasmiongelmissa; liukuvoide, klitoriskiihotin, vibraattori, orgasmivoiteet

Herkkä siemensyöksy, tunnelit, kondomit, puuduttavat voiteet ts. paikallispuudutteet. Vibraattori, klitoriskiihotin kumppanille, jos yhdyntä koetaan olevan liian nopeasti ohi.

Virtsanpidätysongelmat, orgasmiongelmat, kehon tuntemus; Lantionpohjalihasten harjoittaminen, geishakuulat, treenikuulat.

Teksti: Annukka Lavikainen, Kaalimato.com-kaupan seksuaaliterapeutti. Voit
seksologian ammattilaisena konsultoida Annukkaa: annukka@kaalimato.com